lh – 頁面 7 – 隆亨青年空間
二月 22, 2020

最新服務安排

特別服務安排通告 親愛的會員及服務使用者: 新春快樂!身體健康! 因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展,為減低新型肺炎疫情進一步在社區蔓延,本單位將暫停所有即日起至1/3/2020期間的班組活動,所有取 […]
二月 21, 2020

特別服務安排通告

特別服務安排通告 親愛的會員及服務使用者: 新春快樂!身體健康! 因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展,為減低新型肺炎疫情進一步在社區蔓延,本單位將暫停所有即日起至1/3/2020期間的班組活動,所有取 […]
二月 21, 2020

鄰舍有愛 – 愛里?不里?廣播劇 第三集 愛家行動

二月 21, 2020

鄰舍有愛 – 愛里?不里?廣播劇 第四集 惹禍上身

二月 21, 2020

鄰舍第一 互享互助 多謝 #8星地产代理有限公司 捐助,我地嘅青年人已經將口罩送到有需要的家庭了。 多謝中心的家長,亦捐了一批口罩俾中心,黎緊我地會將D口罩送俾長期病患者,暫定係腎病患者,因為佢地每日都需要至少兩個口罩進行洗腎維持生命。 大家有冇受惠對象建議? 如果大家有需要/有多口罩可以分享,不妨PM我地啦!

鄰舍第一 互享互助多謝 #8星地产代理有限公司 捐助,我地嘅青年人已經將口罩送到有需要的家庭了。多謝中心的家長,亦捐了一批口罩俾中心,黎緊我地會將D口罩送俾長期病患者,暫定係腎病患者,因為佢地每日都需 […]
二月 19, 2020

因為好多小朋友係屋企停課很悶,中心一班高中青年設計咗幾款英文app放上網俾小朋友download家中學習,大家download 完記得再俾個like支持下班中學生啦!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2905507076178115&id=495553340506846
二月 14, 2020

特別服務安排

特別服務安排通告 親愛的會員及服務使用者: 新春快樂!身體健康! 因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展,為減低新型肺炎疫情進一步在社區蔓延,本單位將暫停所有即日起至1/3/2020期間的班組活動,所有取 […]
二月 8, 2020

特別服務安排通告:隆亨社區中心將有限度開放至 2020 年 2 月 16 日

二月 4, 2020

特別服務安排

特別服務安排通告 親愛的會員及服務使用者: 新春快樂!身體健康! 因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展,為減低新型肺炎疫情進一步在社區蔓延,本單位將暫停所有即日起至1/3/2020期間的班組活動,所有取 […]